Προαιρετικό Ολόημερο

Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο Μενεού ξεκίνησε τη λειτουργία του τη σχολική χρονιά 2011-2012. Φέτος είναι η 7η χρονιά λειτουργίας του.

Στον χώρο αυτό θα αναρτώνται εργασίες και σχέδια των παιδιών της απογευματινής φοίτησης.

 

Ζωγραφιές που δημιουργήθηκαν στο μάθημα της Τέχνης με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Ελένης Ανδρέου.