Α' τάξη

Τμήμα Α'1

 

Το τμήμα Α'1 αποτελείται από 20 μαθητές, 8 αγόρια και 12 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Κατερίνα Δαμιανού