Ε' τάξη

Τμήμα Ε'1

 

Το τμήμα Ε'1 αποτελείται από 16 μαθητές, 8 αγόρια και 8 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Ελένη Ανδρέου

 

 

Τμήμα Ε'2

 

Το τμήμα Ε'2 αποτελείται από 15 μαθητές, 7 αγόρια και 8 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Μαρία Βύρα