Β' τάξη

Τμήμα Β'1

 

Το τμήμα Β'1 αποτελείται από 16 μαθητές, 7 αγόρια και 9 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Γιώτα Θεοφάνους

 

 

Τμήμα Β'2

 

Το τμήμα Β'2 αποτελείται από 17 μαθητές, 8 αγόρια και 9 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Άννα Παρπούνα