Γ' τάξη

Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών

 

Ελληνικά

          

    

 

Μαθηματικά

 

Αγγλικά

30/03: Εδώ θα βρείτε πλούσιο υλικό για το μάθημα των Αγγλικών για να δουλέψετε στο σπίτι μέχρι τις διακοπές του Πάσχα. Μπορείτε να εργαστείτε σε τετράδιο ή χαρτί:

1. Numbers 1-20

2. My Favourite Food

23/03: Φυλλάδια εργασίας με prepositions για προφορική εξάσκηση:

1. Where is the dog?

2. Where are they?

 

Βοηθήματα