Γ' τάξη

Τμήμα Γ'1

 

Το τμήμα Γ'1 αποτελείται από 22 μαθητές, 10 αγόρια και 12 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Πηνελόπη Αχιλλέως

 

 

Τμήμα Γ'2

 

Το τμήμα Γ'2 αποτελείται από 22 μαθητές, 12 αγόρια και 10 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Άννα Γεωργίου