Δ' τάξη

Τμήμα Δ'1

 

Το τμήμα Δ'1 αποτελείται από 18 μαθητές, 9 αγόρια και 9 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Ελένη Παρτασά

 

 

Τμήμα Δ'2

 

Το τμήμα Δ'2 αποτελείται από 17 μαθητές, 10 αγόρια και 7 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Ουρανία Ανδρέου