Σχολείο

Λίγα λόγια για την ιστορία του σχολείου μας...

Το Δημοτικό Σχολείο Μενεού βρίσκεται στην οδό Καντάρας στον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού. Το πρώτο σχολικό κτήριο ήταν πολύ μικρό και είχε πολύ λίγους μαθητές. Η τουρκική εισβολή του 1974 και οι συνοικισμοί που κτίστηκαν στη Δρομολαξιά αύξησαν σταδιακά τον αριθμό των παιδιών που φοιτούσαν. Το 1980 δόθηκε το πράσινο φως για το κτίσιμο καινούριου σχολείου. Το νέο κτήριο ολοκληρώθηκε το 1982 και η σχολική χρονιά 1982-1983 ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου. Το παλιό κτήριο στεγάζει σήμερα το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μενεού.

Περισσότερα...

 

 

Σχέδιο δράσης

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης

Θέμα: Η ολιστική προαγωγή της υγείας των μαθητών με έμφαση στην μεγιστοποίηση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και υγιούς τρόπου ζωής.

Ειδικοί Στόχοι Προγράμματος

Μεγιστοποίηση μαθησιαδκών Αποτλεσμάτων

Οι μαθητές:

Περισσότερα...

 

 

Υπό έμφαση στόχος

«Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας.»


Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί κύρια επιδίωξη των δημόσιων σχολείων, ως συνέχεια και των εμφάσεων των προηγούμενων ετών.

Με τον όρο μαθησιακά αποτελέσματα εννοούνται όχι μόνο οι γνώσεις, αλλά και οι στάσεις, οι συμπεριφορές και οι δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές μέσα από την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Περισσότερα...

 

 

Συνεργάτες του σχολείου

Περισσότερα...