Στ' τάξη

Τμήμα Στ'1

 

Το τμήμα Στ'1 αποτελείται από 15 μαθητές, 7 αγόρια και 8 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Στέλλα Ηλιάδου (Β/Δ)

 

 

Τμήμα Στ'2

 

Το τμήμα Στ'2 αποτελείται από 15 μαθητές, 8 αγόρια και 7 κορίτσια.

Υπεύθυνη δασκάλα τμήματος: Άννα Στεφανίδου (Β/Δ)