Δραστηριότητες

Καλό είναι να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία εποικοδομητικά μαζί με τα παιδιά μας.

Παρακάτω θα βρείτε κάποια χρήσιμα προγράμματα που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή για να απασχολούνται τα παιδιά στο σπίτι.

 

Παιδιά Α', Β', Γ' και Δ' τάξης:

TuxPaint

Ζωγραφική και τεχνητή νοημοσύνη

Quick, Draw!

Weavesilk

Sebran’s ABC – Free Software for kids 

GCompris Educational Software 

Γλώσσα Α’-Β’ ή Γ’-Δ’ και Μαθηματικά Α’-Β’ ή Γ’-Δ’ 

Δημιουργία παζλ 

Δραστηριότητες για Α’-Β’-Γ’ τάξη

Εκπαιδευτικό λογισμικό σχετικά με σεισμό

ABCYA Games

Code.org 

Blocky 

Scratch junior 

Brainpop

CODE

Math playground

Πολύχρωμη τάξη

Στην τάξη

Πρώτο κουδούνι

Γόμα, Ψαλίδι, Μολύβι, Χαρτί: Επαναληπτικές ασκήσεις

e-γεωγραφία

Παιχνίδια τέχνης

Βιοποικιλότητα της Κύπρου

Δέκα δωρεάν πασχαλινά παιχνίδια

 

Για παιδιά Ε' και Στ' τάξης:

Γλώσσα και Μαθηματικά E’ ή Στ’

Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών Kidspiration και Popplet

Δημιουργία σταυρόλεξων

WordArt (δημιουργία σύννεφο-λέξεων)

Δημιουργία αφισών, λογότυπα, κάρτες και άλλα (Postermywall)

Δημιουργία κολάζ photocollage

Storyboardthat

Libre Office

Scratch

Παιχνίδια Λογικής

Μαθήματα δακτυλογράφησης

Δημιουργία παζλ

Παιχνίδια γνώσεων με το Brain Sponge

Code Combat

e-γεωγραφία