Υλικό ανά τάξη

Εδώ θα βρείτε υλικό ανά τάξη για να μπορούν οι μαθητές μας να δουλεύουν από το σπίτι:

Α' τάξη

Β' τάξη

Γ' τάξη

Δ' τάξη

Ε' τάξη

Στ' τάξη

Αλφαβητισμός

Ειδική εκπαίδευση

Λογοθεραπεία

 

Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών