Σχέδιο δράσης

ΘΕΜΑ: Αξίες Ζωής

Πρώτος άξονας: η γνωριμία και το βίωμα ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών αξιών ζωής.

Δεύτερος άξονας: οι αξίες ζωής στην καθημερινή ζωή και ανάληψη δράσεων. 

Λέξεις- κλειδιά: αγάπη , ειρήνη, υπευθυνότητα, απλότητα , τόλμη, ελευθερία, συνεργασία, δικαιοσύνη, προσφορά, σεβασμός αλληλεγγύη, εθελοντισμός, πολιτότητα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Τα παιδιά:

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΑΡΧΙΚΗ

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ