Συνεργάτες σχολείου

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας, που με τη συνεργασία τους κάνουμε τους στόχους μας πράξη!